Lesavond

Donderdagavond is de vaste clubavond van onze vereniging.

De lessen worden gegeven aan de Loofvennen nr. 1 in de rijbak van Ponyclub de Doorzettertjes in Leende.

Als lid van onze vereniging kun je deelnemen aan de clublessen.

Voor de clubavond zijn verschillende afspraken gemaakt, deze kun je hieronder nalezen.

 

Let op: Indien je niet in de gelegenheid bent om de les te volgen moet er ALTIJD afgemeld worden op de groepsapp.

Afmelden dient te gebeuren vóór donderdagmiddag 13:00 uur. Zo voorkomen we kleine lesgroepen en kunnen invallers jouw plaats innemen.

Door COVID 19 lopen de lessen niet of anders!!

Door COVID 19 lopen de lessen niet of anders!!

De dressuurlessen worden gegeven op elke donderdagavond.

 

Zijn er vragen over de lessen bel naar Marc van Aken 0651244210

 

Deze lessen worden gegeven door instructrice Elsa Tiemessen

 

Dressuurles 1 (18:00 t/m 19:00 uur)

 

Jorinde van Holder

Kim van de Biezenbos

Sofie 

Stef Wijffelaars

 

 

 

  

Dressuurles 2 (19:00 t/m 20:00 uur)

 

Floor 

Malin

Silja Velthuis

Inga Velthuis

Anne van Aken

 

Deze lessen worden gegeven door instructrice De Vries

 

Dressuurles 3 ( 20:00 t/m 21:00 uur)

 

Eveline Heselmans
Marc Van Aken
 
Dressuurles 4 (21:00 t/m 22:00 uur)
 
Ton van de Biezenbos
Peter van de Kruis
Julien den Ouden
 
 
 
 

Heb je vragen of opmerkingen over deze lesindeling, dan kun je contact opnemen met één van de leden van de lescommissie.

Afspraken omtrent lessen

Het bestuur en de lescommissie hebben onderstaande afspraken vastgesteld om de clublessen zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Neem voor meer informatie of vragen contact op met één van de leden van het bestuur of de lescommissie. 

  

 

De afspraken luiden als volgt:

 

 • Indien je niet in de gelegenheid bent om de les te volgen moet er ALTIJD afgemeld worden op de groepsapp. Afmelden dient te gebeuren vóór donderdagmiddag 13:00 uur. Heeft een lid hier zonder geldige reden, niet aan voldaan dan kan hij/zij NIET deelnemen aan de eerst volgende les (normaal de eerstvolgende week).
 • Indien een ruiter zich afmeldt, dan mag zijn/haar plaats voor die avond of periode ingevuld worden door een ruiter uit een van de voorgaande groepen of wachtlijst. De lescommissie beslist hierin.
 • Bij een geldige reden van afwezigheid is er een mogelijkheid je plek in de les bij doorbetaling voor jou bezet te houden.
 • Op het moment dat er een wachtlijst is wordt bij een ongeldige reden voor afwezigheid na een maand in onderling overleg de beslissing genomen of de vrijgehouden plek voor vast wordt ingevuld door de persoon op de wachtlijst.
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 4 weken voor het begin van de volgende betaalperiode(per kalenderkwartaal). Dit betekent dus dat je de betaalde termijn uit mag rijden. Afmelden dient te gebeuren middels het formulier dat je vind onder het kopje "lidmaatschap".
 • Uitgangspunten bij het indelen van de groepslessen zijn vooral gebaseerd op de veiligheid. Hierbij wordt gekeken naar rijervaring en het niveau van rijden. Er zijn altijd 2 personen vanuit de commissies die hierin beslissen. Indien de veiligheid in het gedrang komt, wordt de groepssamenstelling binnen één week aangepast.
 • Het is niet toegestaan om paarden tijdens de lessen in de binnenbak te longeren.
 • Er wordt – indien nodig- met een wachtlijst gewerkt voor de lessen op de clubavond.
 • Het bestuur en de lescommissie hebben het recht om mensen aan te spreken op ongewenst gedrag tijdens de les- / clubavond.
 • Indien instructeurs verhinderd/afwezig zijn, zorgt de lescommissie voor een oplossing.
 • Tijdens de lessen wordt stilte verwacht in de rijhal.
 • Consumpties mogen alleen genuttigd worden in de kantine en niet in de rijhal.
 • Er mogen nooit personen onder de 18 jaar achter de bar staan.
 • Bij deelname aan de clublessen ben je verplicht in het bezit te zijn van een bakpasje van Ponyclub de Doorzettertjes.
 • In situaties waarbij bovenstaande richtlijnen niet voorzien, beslist het bestuur.